virtuální škola - 2020 - archiv

Inspirace pro učitele.

Mezipředmětové projekty a aktivity pro online výuku žáků.


projekty a aktivity

Každodennost normalizace (dobové perspektivy)

Oblast: Člověk a společnost
Doporučeno pro: 8. a 9. ročník ZŠ

Informatické myšlení

Oblast: ICT a informatika
Doporučeno pro: 6. až 9. ročník ZŠ

Fyzika v kuchyni – osmóza

Oblast: fyzika, přírodopis, chemie 
Doporučeno pro: 8. a 9. třídy ZŠ, odpovídající ročníky víceletých gymnázií, první ročníky SŠ

Sestavujeme rodokmen

Oblast: Člověk a jeho svět (1. stupeň), člověk a zdraví, výchova ke zdraví (2. stupeň)
Doporučeno pro: 5. ročník a 6. ročník ZŠ

Pythagoriáda #archiv

Oblast: Matematika
Doporučeno pro: 5. až 8. ročník ZŠ, odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Komenský #online

Oblast: Český jazyk a literatura
Doporučeno pro: 7. až 9. ročník ZŠ

Je libo mořské jablko?

Oblast: Člověk a příroda
Doporučeno pro: první i druhý stupeň gymnázií

Jak spočítat odvahu

Oblast: Rozvoj matematické gramotnosti v dějepise 
Doporučeno pro: 6. až 9. ročník ZŠ

17. listopad #online

Oblast: Člověk a společnost, Mediální výchova, Výchova demokratického občana, ICT
Doporučeno pro: 6. až 9. ročník ZŠ, odpovídající ročníky gymnázií

17. listopad #online2

Oblast: Český jazyk a literatura
Doporučeno pro: 8. a 9. ročník ZŠ

Další témata pro vás připravujeme. Brzy je naleznete na této stránce.