virtuální škola

Otevřená laboratoř pro online výuku

Série videí, mezioborových přednášek doplněných metodickými a pracovními listy


Co je virtuální škola?

Přinášíme nejen konkrétní obsahy využitelné ve výuce, ale chceme také diskutovat o možnostech distanční výuky a jejích podobách.

Více o virtuální škole

  • Hledáte vhodné způsoby, jak pojmout distanční výuku? Myslíme si, že „překlápět“ postupy a materiály pro prezenční výuku do online prostředí už díky technologiím zvládáme – ale to na kvalitní výuku nestačí.
  • Virtuální škola neposkytuje materiály pro vyučovací hodiny tak, jak je znáte. Nabízí širší témata pro projektovou nebo mezipředmětovou výuku, která mohou být zadávána na dva dny nebo třeba na týden.
  • Virtuální škola motivuje k zadávání samostatnějších úkolů a při distančním kontaktu s dětmi vybízí spíš k diskusi o tom, jak se jim daří samostatné úkoly řešit, nebo na jejich řešení samostatně spolupracovat, třeba se spolužáky mimo distanční hodiny.
     

Jak videa a doprovodné materiály používat ve výuce?

 
  • Pravidlo číslo jedna – nejsou žádná pravidla. Videa a výukové materiály využívejte zcela podle svého uvážení. Způsob a míra jejich využití je na vás.
  • Můžete, ale také nemusíte videozáznamy přednášek využít celé, a stejně tak i metodické a pracovní listy.
  • Videozáznamy a pracovní listy můžete uplatnit v rámci vyučování nebo je žákům nasdílejte a nechte je sledovat přednášky samostatně.
  • Budeme rádi, když nám zanecháte zpětnou vazbu a pomůžete tak v dalším rozvoji virtuální školy a hledání nových kontextů předávání vědomostí.

Videa a projektové listy

Jaroslav Šebek – 28. říjen

Jaroslav Šebek – 28. říjen

Jiří Presl – Drogy

Jiří Presl – Drogy

Marta Ljubková - Jak vzniká divadlo

Marta Ljubková - Jak vzniká divadlo

Marek Valášek – Logaritmy

Marek Valášek – Logaritmy

Jen Hovorka – Historie hip hopu

Jen Hovorka – Historie hip hopu

René Nekuda – Tvůrčí psaní

René Nekuda – Tvůrčí psaní

David Venclík – Konspirační teorie

David Venclík – Konspirační teorie

V lekci je představeno několik současných i historických konspiračních teorií vysvětlujících události, které otřásly společností a do určité míry ji také proměnily.

Michael Rozsypal – Politika

Michael Rozsypal – Politika

Pavel Suchan – Cesty do vesmíru

Pavel Suchan – Cesty do vesmíru

Tereza Matějčková – Filozofie

Tereza Matějčková – Filozofie

Video přináší různé pohledy na základní otázky, které se s filozofií často pojí (Co je filozofie? Jaký je motiv k filozofování? Co je myšlení?). Přednášející kombinuje svůj výklad filozofie a přístup k ní s odkazy na myšlenky dalších filozofů, nejčastěji Hannah Arendtovou. Přednášející zařazuje i příklady z každodenního života, které jsou žákům blízké a pomáhají lepšímu pochopení tématu.

Den jazyků

Den jazyků

Kolika jazyky se hovoří na světě? Máte představu, kolik lidí jimi hovoří? Viděli jsme příklady jazyků, se kterými se běžně nesetkáváme. Co jste si ze sledování odnesli? Dokážete uvést některé další „neobvyklé jazyky“?

Jiří Horák a Molly Emmett – Czenglish

Jiří Horák a Molly Emmett – Czenglish

Video si klade tři základní cíle. První cíl je dát studentům možnost zamyslet se nad důležitostí chybování při procesu vlastního vzdělávání a podpořit pozitivní vnímání chyb při výuce jazyků. Druhý cíl je identifikovat některé vybrané chyby, kterých se Češi v angličtině často dopouštějí, a to v překladu, slovní zásobě, výslovnosti a gramatice. Třetí cíl je poskytnout učitelům praktické aktivity pro jejich hodiny. Tyto aktivity se bez velkých příprav dají aplikovat před, během i po sledování výukového videa. Video i aktivity jsou uzpůsobeny pro studenty s minimální jazykovou úrovní A2 nebo úrovní vyšší.

Pavlína Maloy Řezáčová – Struktura proteinu

Pavlína Maloy Řezáčová – Struktura proteinu

Jak proteiny vypadají, jak je získáme a k čemu nám jsou?

Petr Weiss – Sexuální poruchy

Petr Weiss – Sexuální poruchy

Jindřich Šídlo – Současná média

Jindřich Šídlo – Současná média

VŠCHT – Hodina moderní chemie

VŠCHT – Hodina moderní chemie

Lekce Hodina moderní chemie se jako celek snaží chemii přiblížit žákům středních i základních škol. Jedná se o interaktivní lekci s množstvím pokusů, které na sebe navazují pouze volně. Hodina moderní chemie není monotematická, dalo by se říci, že se skládá zhruba z šesti částí, které lze využít také samostatně k doplnění výkladu nejen u distančního studia.

Dan Bárta – Vážky

Dan Bárta – Vážky

Biologie a taxonomie vážek s přesahy do citizen science. Jak můžeme aktivně chránit přírodu kolem nás? Možnosti zapojení se do zajímavých projektů v oblasti citizen science.

Kateřina Bohadlová – Komedie dell'arte

Kateřina Bohadlová – Komedie dell'arte

Autorka nás uvádí do problematiky komedie dell’arte. Zabývá se jejím původem, zmiňuje historické prameny, které nám umožňují rekonstruovat její podobu a proměny od 16. století do období baroka. Výklad pokračuje definicí komedie dell’arte, přibližuje podoby scénáře, využívaných divadelních prostředků a kostýmů. Na závěr se autorka zabývá přínosem komedie dell’arte pro divadlo a pro filmovou a televizní tvorbu.

Jan Tošovský – Siouxové

Jan Tošovský – Siouxové

Možná jste viděli „Vinnetoua“ , ale znáte skutečný příběh amerických indiánských kmenů? Jak vypadala kultura Siouxů? Jak se žilo v prériích, než se jejich obyvatelé přestěhovali do rezervací?

Podělte se s námi o svoje zkušenosti s virtuální školou.

Pokud máte zájem o naše odpovědi, můžete vyplnit své kontaktní údaje a my se vám ozveme zpět.

Virtuální škola je projekt, který vznikl na podzim 2020 ve spolupráci Národního pedagogického institutu České republiky a Divadla NoD. Jeho cílem je obohatit distanční vzdělávání a nabídnout novou formu výuky pedagogům i jejich žákům.