informace a FAQ - odkazy a zdroje

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě.

co v sekci informace a FAQ najdete:


nejdůležitější odkazy a zdroje

Aktualizace k 15. 6. 2021: Doplněn odkaz na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu maloobchodu a služeb od 1. 7. 2021 a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek ve znění mimořádného opatření.

Opatření k provozu škol a školských zařízení

Doplňující informace k provozu škol a školských zařízení

Vysoké školy

Informace k testování

Informace k distribuci respirátorů a roušek

Metodiky, manuály a doporučení

Další související oblasti