informace a FAQ - odkazy a zdroje

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě.

co v sekci informace a FAQ najdete:


nejdůležitější odkazy a zdroje

Aktualizace k 8. 4. 2021: Aktualizováno v celém rozsahu.

Školství

Opatření k provozu škol a školských zařízení

Informace k respirátorům

Metodiky, manuály a doporučení

Vysoké školy

Další související oblasti