NoD Academy 

Nový rozměr distančního vzdělávání.

Série nevšedně zpracovaných přednášek postupně doplňovaná o projektové listy do výuky. Inspirujte se! 


Divadlo NoD spolu s Národním pedagogickým institutem ČR připravily projekt NoD Academy, jehož cílem je obohatit distanční vzdělávání a nabídnout novou formu výuky pedagogům i jejich žákům. 

Přehrajte si záznamy z přednášek odborníků, kteří odprezentovali svou masterclass v živě streamovaném přenosu z karanténou uzavřeného Divadla NoD. 

Výklad je doplněn o audio nebo videoukázky týkající se tématu nebo vstupy dalších kolegů (případně online publika).

Videa jsou didaktiky NPI ČR postupně doplňována o projektové listy a další odkazy, které mohou učitelé i žáci využívat v rámci distanční výuky. 


Jaké téma vás láká nejvíc? Videa a projektové listy připravené pro výuku.     

První várka s již zpracovanými projektovými listy.


Na projektové listy ještě čekají...
Distanční hodiny NoD Academy vznikají ve spolupráci Divadla NoD a Národního pedagogického institutu ČR. Podpořit vznik projektu můžete zakoupením vstupenky v libovolné výši. Děkujeme. Program živě streamovaných přednášek NoD Academy najdete také na nod.roxy.cz.