Sestavujeme rodokmen

Oblast: Člověk a jeho svět (1. stupeň), člověk a zdraví, výchova ke zdraví (2. stupeň) 
Téma: Lidé kolem nás (1. stupeň) / Role členů komunity (2. stupeň)
Doporučeno pro: 1. stupeň ZŠ – 5. ročník; 2. stupeň ZŠ – 6. ročník

V tomto zadání se děti naučí ovládat nové prostředí pro online práci na tvorbě rodokmenu. Procvičí se rozlišovat příbuzenské a mezigenerační vztahy a vytvářet si online rodokmen, pomocí grafu znázornit vztahy v rodině, a vytvořit tak model vztahů členů rodiny.

Postup/pokyny pro učitele

 1. V aktivitě žáci sestavují rodokmen z jednotlivých kartiček osob, jejichž vztahy jsou popsány z pohledu Julinky (z nejmladší generace rodokmenu). 
 2. Před zadáním úkolu si s žáky zopakujte příbuzenské a mezigenerační vztahy (můžete přitom využít schematické znázornění rodokmenu (viz příloha Rodokmen_ukazka.png). Je možné využít také videa ČT EDU od 3:30 minuty, vysvětlení rodokmenu a základních vztahů. 
 3. Pro aktivitu jsou připraveny kartičky jednotlivých osob v digitální podobě, ve všech podkladech jsou shromážděny na jedné „hromádce“ vlevo nahoře. 
 4. Zvolte vyhovující způsob práce (vhodné prostředí) a způsob předání podkladů žákům. Podklady jsou připraveny pro práci v Google Nákresy nebo pro práci v textovém editoru Word (formát .docx) či pro práci v jiném textovém editoru (formát .rtf). Kartičky osob v rodokmenu jsou připraveny „na hromádce“ v levém rohu pracovní plochy nebo souboru, žák jen posouvá jednotlivé členy rodiny a může je propojovat. Aktivita je vhodná i pro řešení v offline podobě (pokud si pracovní list s členy rodiny žák vytiskne). 
 5. Výsledky žáků není nutné „online vybírat“, nabádejte žáky, aby si o vztazích v rodině povídali s rodiči a do online sdílení následně přinesli nějaký příběh nebo znak celého rodokmenu (nejstarší osoba, nejvyšší věk, kterého se někdo dožil a podobně). 
 6. I přesto, kdybyste chtěli výstupy dětí vybrat, vám mohou 
 • poslat odkaz na online soubor (musí si udělat kopii souboru Google nákresy), 
 • při práci ve wordu vám pošlou uloženou kopii vzorového souboru, 
 • při práci offline si můžete nasdílet fotografii celého stromu rodokmenu. 

Instrukce pro žáky

 1. Zadání: Jedenáctiletá Julinka chystá dárek pro svoji prababičku, která bude mít 90. narozeniny. Jako dárek chystá Julinka rodokmen. Připravila si kartičky s fotografiemi jednotlivých příbuzných a s popisky vztahů. Pomůžeš Julince rodokmen sestavit? 
 2. K sestavení rodokmenu využij jeden z pracovních souborů v příloze, podle toho, v kterém prostředí budeš pracovat. 
 3. Pro připomenutí vztahů v rodokmenu máš k dispozici soubor Rodokmen_ukazka.png.  
 4. Připrav si na sdílení s třídou odpovědi na otázky, které ti určil tvůj učitel/učitelka. 

Odkazy a přílohy aktivity