Pythagoriáda #archiv

Oblast: Matematika
Téma: Rozvíjející a aplikační úlohy 

Doporučeno pro: 5. až 8. ročník ZŠ, odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Jedná se o matematickou soutěž, která je hodně založena na logickém uvažování a různých netradičních strategiích řešení úloh. Podpořte u žáků radost z objevování řešení jednotlivých úloh ze sady (např. tím, že si připraví vysvětlovací chvilku k řešení konkrétní úlohy). Nenastavujte laťku domácí práce s úlohami příliš vysoko, využijte sady úloh spíše motivačně a připravte alespoň u jedné úlohy vzor nějakého řešení, aby si žáci, kteří si nebudou vědět rady s žádnou úlohou, mohli projít po vaší intervenci vzor řešení alespoň jedné úlohy ze zadané sady.

Soutěž je určena žákům 5.–8. roč. ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V režimu běžného školního roku probíhá ve školním a okresním kole. Úlohy jsou volně ke stažení na webu soutěže, a to jak ze školních, tak i okresních soutěžních kol. Bohužel ve školním roce 2020/2021 neproběhnou odložená okresní kola z jara 2020. Nejbližší ročník soutěže se uskuteční (bude-li epidemiologická situace v ČR příznivá) v říjnu a listopadu 2021. 

anotace pro učitele

 1. Vyberte si úlohy pro daný ročník ze školního nebo okresního kola. UPOZORNĚNÍ: Řešení úloh je součástí zadání! Při zadávání práce žákům je třeba soubor rozdělit na zadání a řešení (stačí dát tisk do PDF a vybrat příslušné stránky, které potřebujete žákům předat). 
 2. Sada pro každý ročník má 15 úloh, zvažte, jaké úlohy a v jakém množství konkrétně žákům předáte. Můžete je nechat i vybírat na konci běžné distanční výuky, kterou úlohu si společně jako třída zkusíte doma vyřešit.  
 3. Úlohy lze použít pro váš systém, se kterým běžně pracujete při distanční výuce s žáky (Google Classroom, Moodle apod.). Úlohy můžete zadat k procvičování bez limitu času (třeba jako sadu na jeden týden domácí práce) nebo nastavit opravdu tak, aby se jim po uplynutí 60 minut společného online řešení soubor úloh uzavřel a odeslal učiteli či spolužákům pro další řízenou reflexi. Žákům lze také ukázat všechna správná řešení a vést s nimi diskuzi o možných postupech řešení.  
 4. Možné formy reflexe s žáky pro výuku #naDalku 
 • online skupinový rozhovor, 
 • vybrání konkrétní úlohy, diskuze nad možnými řešeními, úspěšný žák vysvětlí své řešení spolužákům (pedagog má funkci moderátora diskuze), 
 • rozbor nejčastějších typických řešení a slepých cest při řešení úloh. 

další inspirace pro učitele

Podívejte se, kde je ještě možné získat další inspiraci do výuky matematiky:

 1. Pangea 
 2. Matematický klokan
 3. Matematická olympiáda  

instrukce pro žáky

 1. Dle pokynu svého učitele řešíš zadaný soubor úloh, respektuj čas, který ti učitel zadal. Kdyby ses někdy soutěže účastnil/účastnila naostro, máš na vypracování úloh celkem 60 minut čistého času, nyní při distanční výuce respektuj pravidla, která si jako třída pro trénink úloh společně stanovíte. 
 2. Úlohy můžeš řešit v libovolném pořadí. 
 3. V diskuzi s ostatními spolužáky a učitelem rozeberete řešení a společně navrhnete další možnosti řešení. Poznač si 1 až 3 úlohy, které ti nejlépe sedly, a připrav se, že jejich způsob řešení vysvětlíš dalším spolužákům. 

přílohy