Na koho se obrátit o pomoc s online výukou?

NPI ČR nabízí všem mateřským, základním, středním, středním odborným i základním uměleckým školám možnost využívat podporu v oblasti ICT a zavádění informačních technologií do výuky nebo do řízení školy. Jak může škola tuto pomoc využít a co všechno může získat? Jak je finančně nebo administrativně náročná? Odpovědi nám poskytl Ing. Jaromír Světlík, krajský ICT metodik ve Zlínském kraji a předseda krajského kabinetu Informatika a ICT ve Zlínském kraji, kromě toho také vyučující na SŠ průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti a na ZŠ Kvasice, správce IS Bakaláři, webu školy a Microsoft Teams v ZŠ a MŠ Barrandov.

Co je to ICT podpora?

Profesní podpora spojená s ICT zahrnuje široké spektrum témat. Může se týkat digitální infrastruktury ve škole, role ICT ve vzdělávání nebo v řízení školy. Kromě toho může zahrnovat nezávislé konzultace k nákupu nebo instalaci softwaru či k nákupu technologického vybavení. Školy mohou využívat odborné poradenství k výběru informační platformy a služby spojené s nastavením, zavedením nebo například importem uživatelů. To vše ve velmi krátkém čase. 

Kdo podporu zajišťuje?

Profesní podporu v ICT oblasti poskytují krajští ICT metodici SYPO, kteří působí ve všech krajích České republiky. Kromě krajských ICT metodiků poskytují školám bezplatnou podporu také členové krajských kabinetů Informatika a ICT, tedy učitelé ICT z daného kraje.  

Pro koho je určena?

Pomoc je určena všem školám a všem členům pedagogického sboru. O konzultaci mohou požádat ředitelé, učitelé i ICT koordinátoři. Ze zkušeností ICT metodiků vyplývá, že se na ně obracejí převážně zaměstnanci menších a středních škol, které většinou nemají své IT správce. Často se stává, že mají z různých projektů zakoupenou techniku, neumějí ji však nastavit, pracovat s ní nebo neznají příklady možného využití ve výuce nebo v řízení školy.  

Proč ICT podporu využít a jak často je možné ji využívat?

Bezplatná podpora SYPO nabízí pomoc napříč ICT. Školu nezatíží administrativně ani časově, škola se k ničemu nezavazuje. Jediná administrativa spojená s ICT podporou je vyplnění krátkého formuláře po ukončení podpory. ICT podpora projektu SYPO může být jednorázová, ale i dlouhodobá. Během koncepční podpory je ICT metodik škole k dispozici, dokonce celý školní rok.  

Jak a kdy oslovit ICT metodika?

Profesní podpora SYPO může být poskytována osobně přímo ve škole i na dálku. První, co musí zájemce o podporu udělat, je kontaktovat ICT metodika ve svém kraji. Oslovit ICT metodiky je možné vždy, kdy má škola jakékoli otázky v oblasti ICT. Krajský ICT metodik zjistí, s čím má škola zkušenosti nebo jaké používá technologie, a doporučí, co je pro danou školu nejvhodnější.  

To nejlepší na konec: distanční výuka?

Velké téma bylo a je nastavení distanční výuky, které může být pro školu velmi komplikované. Krajský ICT metodik může poradit s výběrem a nastavením informačního systému, zaškolit vedení školy i učitele. Po určitém čase, kdy se pedagogové s vybraným systémem seznamují, může poskytnout opakovanou konzultaci a jejich znalosti dále prohloubit.  


další zdroje

Online vzdělávání v době uzavřených škol z pohledu učitelů 

Jak zavést online výuku a nezbláznit se?
Jak pracovat s žáky a rodiči? 

Úvod do Google učebny

Jak na hodnocení v Google Učebně, písemky a kontrolní testy v Google formulářích 

Písemky v Microsoft Forms, které se samy opravují 

Online výuka v MS Teams 

Malotřídka online:
Rychlé nasazení MS Office 365 

Malotřídka online 2:
Rychlé nasazení MS Teams 

Vedení školy v době krize a po ní:
Příležitosti a rizika 
Online vzdělávání z pohledu ředitele školy 
Online komunikace přes systémy Škola online a Bakaláři