Každodennost normalizace (dobové perspektivy)

Oblast: Člověk a společnost
Téma: Každodennost normalizace (dobové perspektivy) 
Doporučeno pro: 8. a 9. ročník ZŠ

Níže uvedený soubor cvičení je možný zadat žákům jako samostatný projekt, stejně jako je možné s nimi po jednotlivých krocích téma reflektovat nebo jakkoli rozšiřovat.

  • Online výuka jako specifická forma, kterou od jara roku 2020 všichni objevujeme a učíme se za pochodu, má mnohá specifika a úskalí – pokud si chcete osvojit některé její zákonitosti a pravidla, připravujeme a postupně doplňujeme sekci Distanční vzdělávání.
  • Cvičení jsou součástí webové aplikace pro práci s historickými prameny v dějepise HistoryLab. Aplikace se zaměřuje na 20. století. Nabízí učitelům a žákům bezpečné prostředí, v němž mohou tvořivě pracovat a nebát se chyby. S pomocí řady interaktivních nástrojů analyzují žáci v historické laboratoři krok po kroku dobové dokumenty, historické fotografie či zvukové záznamy. Díky tomu si hravou formou osvojují dovednosti, jež podporují kritické myšlení a rozvíjejí historickou gramotnost.

anotace pro učitele

Balíček se zaměřuje na každodenní život za normalizace a nahlíží dobu zdola –perspektivou „obyčejných“ lidí. Žáci se seznamují s obdobím normalizace z různých úhlů pohledu a rozvíjejí dovednost nahlížet minulost perspektivně.

Diskutujte o této aktivitě, ohodnoťte její přínos pro Vaši distanční výuku ve formuláři v systému EMA.RVP.CZ

instrukce pro žáky

Obdržel/a jsi od svého učitele/učitelky balíček cvičení z HistoryLabu s názvem Každodennost normalizace. Níže nalezneš odkazy na čtyři cvičení, která máš postupně vyplnit. Dodržuj pořadí, neboť postupujeme od jednoduššího ke složitějšímu.

Pokud chcete pracovat ve skupině, v rámci přihlášení do aplikace daného cvičení se navzájem spojte do skupinek.

Pokud zadáte e-mail svého učitele, výsledky vaší práce mu budou na e-mail automaticky odeslány.

obsah balíčku cvičení

Využijte možnost individuální projektové výuky se vzdělávací aplikací HistoryLab.