Jiří Presl – Drogy

Doporučeno pro
8. a 9. ročník základní školy, střední škola 

Cíl lekce
Žák kriticky posoudí nepoměr mezi pozitivními a negativními účinky drog.

Anotace
Kde se ve světě vzaly drogy a proč je lidé berou? Odpovědí na tuto otázku začíná rozhovor s Jiřím Preslem, který se problematikou návykových látek zaobírá již desítky let. Svá tvrzení opírá o zkušenosti lékaře a příběhy skutečných lidí, kterým drogy vstoupily do života a mnohokrát způsobily i jejich konec. 

Klíčová slova
droga; závislost; narkotika; návyková látka; legální droga, nelegální droga; léčba závislosti; DROP-IN 

Jiří Presl
Psychiatr, spoluzakladatel a vedoucí lékař střediska pro prevenci a léčbu drogových závislostí DROP-IN, které od svého vzniku v roce 1991 prosazuje racionální přístup k drogové problematice. 

Autorka pracovního listu
Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D. (učitelka, lektorka)

V metodickém listu najdete návod a inspiraci, jak s přednáškou pracovat ve výuce. Pro žáky jsou připraveny pracovní listy ve formě online formuláře, který jim stačí jednoduše nasdílet. Použít můžete ale i klasiku ve wordu.
Stačí si duplikovat formulář (v případě potřeby i upravit obsah) a nasdílet žákům.
Distanční hodiny NoD Academy vznikají ve spolupráci Divadla NoD a Národního pedagogického institutu ČR. Podpořit vznik projektu můžete zakoupením vstupenky v libovolné výši. Děkujeme. Program živě streamovaných přednášek NoD Academy najdete také na nod.roxy.cz.