Jaroslav Šebek – 28. říjen

Doporučeno pro
8. a 9. ročník základní školy, střední škola 

Cíl lekce
Žáci popíší příčiny propuknutí revoluce v říjnu 1918 a ideje, na kterých byl nový stát budován. Žáci dovedou kriticky pracovat s historickým pramenem a relevantními zdroji. 

Anotace
Jak se stane, že vznikne nový stát? Pojďme se zblízka podívat na to, že za výročím 28. 10. se skrývá jedno z největších dobrodružství v českých dějinách.

Klíčová slova
stát; republika; 28. října 1918; Československá republika; T. G. Masaryk; E. Beneš; M. R. Štefánik; Velká válka; 1. světová válka; Rakousko-Uhersko

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Český historik, pedagog s odborným zaměřením na dějiny českých zemí 20. století, politické, sociální, církevní a intelektuální dějiny a na problematiku česko-německých vztahů. 

Autor pracovního listu
Bc. Pavel Žalský (učitel)

V metodickém listu najdete návod a inspiraci, jak s přednáškou pracovat ve výuce. Pro žáky jsou připraveny pracovní listy ve formě online formuláře, který jim stačí jednoduše nasdílet. Použít můžete ale i klasiku ve wordu.
Stačí si duplikovat formulář (v případě potřeby i upravit obsah) a nasdílet žákům.
Distanční hodiny NoD Academy vznikají ve spolupráci Divadla NoD a Národního pedagogického institutu ČR. Podpořit vznik projektu můžete zakoupením vstupenky v libovolné výši. Děkujeme. Program živě streamovaných přednášek NoD Academy najdete také na nod.roxy.cz.