Jak s online výukou začít?

Jak ve škole začít s online výukou? Kde začít a na co myslet? Jak zkušený musí být pedagogický sbor, aby byla online výuka funkční? A co očekáváme od žáků a jejich rodičů? Možná vás napadá mnoho a mnoho dalších otázek a možná ne na každou znáte odpověď. Své konkrétní zkušenosti a postřehy vám ve webinářích představí kolegové – Mgr. Petr Uherka, ředitel Vyšší odborné školy publicistiky v Praze, Mgr. Pavel Škramlík, ředitel Sportovní soukromé základní školy v Litvínově, Mgr. Daniel Janata, pedagog a zakladatel ZŠ ŠKOLAMYŠL v Litomyšli. Inspiraci najdete také v dokumentu „Strategie přechodu školy na distanční vzdělávání aneb Učíme (i) na dálku“, který připravil tým krajského pracoviště NPI ČR v Plzni.  

Strategie vychází z podnětů učitelů, ředitelů, ale také rodičů a dalších zúčastněných osob, které se výukou na dálku intenzivně zabývají. Díky návodným otázkám může pomoci řediteli či jiné odpovědné osobě nastavit ve škole systém online vzdělávání tak, aby byl využitelný i v době kombinované prezenční a distanční výuky, případně v běžném režimu školy pro žáky dlouhodobě nepřítomné. Dokument se nezabývá doporučeními konkrétních aplikací či platforeme, představuje body, které je třeba si na počátku tvorby strategie ve škole ujasnit. 

Zmapování aktuální situace

Strategie vede uživatele ke zmapování aktuální situace v dané škole, platforem použitelných při vzdělávání, zkušeností pedagogů a žáků s touto formou práce a jejich reálných možností. Většinou jde o fázi, kterou v krizových situacích „přeskakujeme“, čímž často dochází k nejednotnému postupu, ke zbytečným „slepým“ procesům, k pozdější nutnosti návratu na začátek.  

Mezi další popisované bloky patří: 

  • tvorba systému online výuky,  
  • nastavení vzdělávacího obsahu,  
  • komunikace s žáky a rodiči,  
  • vzájemná podpora,  
  • monitorování a vyhodnocování distančního vzdělávání,   
  • využití poznatků při běžném chodu školy. 

Cíle dokumentu

Cílem dokumentu „Strategie přechodu školy na distanční vzdělávání aneb Učíme (i) na dálku“ není pouze zmapování a upravení současné situace v rámci školy, ale také využití získaných dovedností a nastavených procesů i nadále, v běžném chodu.  

Celý dokument si můžete stáhnout ZDE.


další videa

Online vzdělávání z pohledu ředitele školy 

Vedení školy v době krize a po ní: Příležitosti a rizika