Jak komunikovat při online výuce?

Webinář je zaměřen na problematiku jednotné komunikační platformy při online výuce. Představeny jsou systémy G Suite (respektive Google Classroom) a Microsoft Teams. Lektoři se zaměřují na jejich praktické využití při výuce a ukazují jejich hlavní funkcionality. Google Classroom prezentuje RNDr. Jitka Rambousková, učitelka matematiky a informatiky v ZŠ Nýřany, metodička ICT, členka národního kabinetu Informatika a ICT. MS Teams představuje Mgr. Miroslav Sláma, učitel informatiky v ZŠ v Novém Městě na Moravě, ICT lektor ve společnosti Microsoft a předseda krajského kabinetu Informatika a ICT v Kraji Vysočina. 

Co je jednotná komunikační platforma

Z mnoha praktických důvodů je pro školu výhodnější používat pro online výuku komunikační platformu, která je v rámci celé školy jednotná. Je jistě žádoucí, aby i učitelé byli těmi, kdo přinášejí do výuky nové podněty i v případě využívání technologií, ale jejich roztříštěnost se může paradoxně obrátit proti jejich uživatelům. Obzvláště v době výuky na dálku je potřeba, aby komunikace školy s žáky byla co nejvíce jednotná.

Co si vlastně pod pojmem jednotná komunikační platforma můžeme představit? Jedná se o jednotný systém, který škole neslouží jen pro vlastní online výuku, při níž se setkávají učitelé a žáci v nějaké virtuální učebně naživo, ale který zahrnuje i další funkce, například komunikaci mezi učiteli a žáky, jednoduché zadávání domácích úkolů, ověřování výsledků vzdělávání, hlasování, správu dokumentů – například domácích úkolů zpracovaných žáky nebo zadání těchto úkolů zveřejněných učitelem.

Jak vybrat

Jakou komunikační platformu škola zvolí, je ovlivněno i tím, s čím má předchozí zkušenosti, ale je to jistě rozhodnutí, které by mělo být učiněno uvážlivě, protože je to v ideálním případě rozhodnutí na dlouhou dobu.

Osobou, která je za toto rozhodnutí odpovědná, je pochopitelně ředitel školy. A stejně jako je tomu v běžných firmách, musí i ředitel pro zavedení jednotného systému vytvořit podmínky a učitelský sbor na něj připravit.

Na co při pořízení takového systému brát ohledy?

  • Vzhledem k tomu, že mluvíme o online výuce, prvním kritériem by mělo být cloudové řešení, které nevyžaduje žádné složité instalování systému na straně školy a jeho následné updaty. V cloudu se nám potřebné služby aktualizují samy.
  • Služba by měla být rozhodně uživatelsky přívětivá, nevyžaduje pak složité a dlouhodobé školení.
  • Dalším důležitým aspektem je ochrana dat žáků i učitelů.

Při volbě konkrétního řešení je jistě dobré volit takové, které je již praxí ověřeno třeba na blízké škole, kde si vše můžete sami prohlédnout a vyzkoušet.

Na co dát pozor

Hlavním úkolem, který školu v tomto případě čeká, není vlastní „instalace“, ale nastavení pravidel komunikace jednak pro učitele, jednak pro žáky. Jinými slovy, kdo, kdy, kde a jak bude co zveřejňovat. Například v tom směru, že mám-li sdílené úložiště, nepotřebuji si už posílat v přílohách e-mailů studijní materiály, ale žáky na ně pouze odkážu, třeba prostřednictvím chatu. Pravidla je potřeba všem zúčastněným trpělivě vysvětlit, a hlavně je potřeba vše nacvičit.

Ačkoli zprovoznění obou uvedených systémů - Google Classroom i MS Teams - zabere jen několik dnů, je dobré počítat s tím, že změna bude vyžadovat jisté usměrnění, trpělivost a pomoc ze strany vedení a nebude nám vše fungovat ze dne na den. Naštěstí je dnes pro školy řada inspirativních videí, ze kterých je možné se naučit většinu potřebných technik. Níže najdete odkazy na webináře NPI ČR, které se tomuto tématu věnují.


další videa

Úvod do Google Učebny
Jak na hodnocení v Google Učebně, písemky a kontrolní testy v Google formulářích
Učíme online v Microsoft Office 365: MS Teams a ostatní nástroje
On line výuka v MS Teams
Malotřídka on-line II: Rychlé nasazení MS Teams
Začátky v Google Classroom pro úplné začátečníky 
Jak na Google formuláře (úkoly s kvízem) v rámci Google Classroomu 
Návod na ovládání Google Meet z pozice učitele/lektora/instruktora 
Návod jak se připojit do virtuální místnosti Google Meet jako účastník 
Rozšíření pro Google Meet na automatizaci přijímání účastníků, vypínání mikrofonů 
Návod na založení Google účtu pro Google Classroom 
Jak propojit (integrovat) Google Meet s Google Classroom 

Porovnání Google Meet, Hangouts a Duo