Jak zajistit bezpečnost online distanční výuky?

Přesun výuky do online prostředí způsobuje mimo jiné to, že škola, učitelé i žáci mohou čelit nejrůznějším rizikům. Rizikům do té doby neznámým nebo vzdáleným. Na co si dát pozor a co všechno nás v online světě může potkat? Tento článek poskytuje přehled užitečných webinářů a dalších zdrojů, které vám pomůžou se v problematice zorientovat.  

bezpečnost online výuky

Jaké jsou vhodné a naopak nevhodné nástroje pro online výuku ve škole? Jaké jsou základní bezpečností standardy a jak vypadá bezpečná interní komunikace se žáky?  

Webinář předního odborníka na kyberbezpečnost a kyberprevenci, doc. Mgr. Kamila Kopeckého, Ph.D., který zároveň vede Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (web) při UPOL, ve dvaceti minutách jednoduše shrnuje, jaké jsou základní chyby při online výuce a na co by se naopak školy a učitelé měli zaměřit.  

webinář: Bezpečnost online výuky

Portál e-bezpeci.cz zveřejnil článek Jak zabezpečit online výuku, v němž naleznete tipy a rady pro zabezpečení online výuky. Autorem článku je doc. Kamil Kopecký z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Návod, jak jednoduše nastavit výuku v MS Teams, aby byly vaše hodiny bezpečnější, naleznete v článku Karla Klatovksého Bezpečné hodiny v Teamsech jednou provždy. Jednoduchou kartu zobrazující základy bezpečného nastavení MS Teams pro výuku naleznete také zde.

Bezpečné nastavení Google Workspace krok po kroku najdete v článku 13 důležitých kroků pro zabezpečení Google Workspace nejen pro online výuku.

Shrnutí problematiky rizikových jevů v online výuce najdete v článku Ne každé narušení online výuky je automaticky kyberšikana!.

Zároveň doporučujeme sledovat facebookové a webové stránky projektu e-bezpečí a jejich facebook.  

videokonference bezpečně

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zároveň vytvořil jednoduchou infografiku o bezpečnosti online hovorů: Brožura Videokonference bezpečně

Ondřej Neumajer a Zuzana Kročáková zpracovali soubor bezpečnostních tipů Jak bezpečně vyučovat přes videokonference, které se osvědčily učitelům a průvodcům v neziskové organizaci Učitel naživo. Kromě zabezpečení videokonferencí obsahuje i postup, co dělat, pokud k narušení videokonference dojde a jak se s ním s dětmi vyrovnat. 

základy chování na internetu

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost pro uživatele připravil Doporučení pro bezpečný pohyb v kybersvětě. Uvádí zde možnosti zabezpečení počítače a smartphonu, tipy pro bezpečnou komunikaci a doporučení pro zabezpečení online účtů. Vše je v přehledné grafice s možností stažení a vytištění v barevném i černobílém provedení. 

klíčem k bezpečnosti je heslo 

Základem bezpečného pohybu v online prostoru je bezpečné heslo, které by mělo splňovat několik zásad. 

  • Unikátnost – nepoužívejte stejné heslo do interních systémů a např. pro nakupování na internetu. 
  • Délka hesla – obecně lze říct, že čím je heslo delší, tím je bezpečnější. 
  • Složení hesla – doplňte heslo číslicí nebo velkým písmenem. 

Ideální heslo je takové, které nikdo v okolí neodhadne, nebo takové, které nedává smysl. 

základní zásady pro školy a učitele 

  • Důsledně oddělujte soukromou a profesní identitu.  
  • Pokud s dětmi nebo jejich rodiči komunikujete e-mailem, používejte vždy školní e-mailovou adresu.  
  • Důležité školní dokumenty posílejte pouze přes služební e-mailovou schránku. Školní počítače mají totiž nastavené zásady bezpečnosti, antivirové programy, pravidelné aktualizace operačního systému atd., které nastavuje a hlídá správce sítě. 
  • Pro komunikaci učitelů s žáky si ve škole nastavte jednu komunikační platformu.  
  • Vedení školy by mělo stanovit jednu bezpečnou a ověřenou platformu a využívat ji na veškerou komunikaci školy směrem k žákům.  

webináře s Pavlem Matějíčkem

Pavel Matějíček je manažer technické podpory ve společnosti ESET. Zabývá se problematikou IT bezpečnosti a hackingem, kromě toho provozuje web www.spajk.cz.  V těchto webinářích se dozvíte o základech kybernetické bezpečnosti ve škole i v soukromí.  

bezpečnost a ochrana dat v online výuce | SYPO | #61 

kybernetická bezpečnost: hesla a zabezpečení účtů | SYPO | #64:  

kybernetická bezpečnost: tipy k zabezpečení počítače | SYPO | #68  

Základní rady o tom, jak se chovat v online světě také přináší tento článek DigiKoalice. Současná mimořádná situace přeje tomu být aktivní online. I proto je více než kdy jindy nutné dbát na bezpečnost v online prostoru. Europol Cybercrime Centre pro vás sestavil jednoduchou infografiku s několika základními tipy, jak se chránit před hackery, jak bezpečně nakupovat online a na co si dát v online světě pozor. Českou verzi pro vás připravili Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)a česká pobočka AFCEA International

Chcete-li si svoje znalosti otestovat a jít ještě do hloubky, doporučujeme si zkusit e-learningové kurzy, které zaštituje iniciativa Kraje pro bezpečný internethttps://www.kpbi.cz/. Obsahuje e-learningy pro rodiče, učitele, děti i studenty a další.  

prevence rizikového chování v online světě (kyberprevence)

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) pro školy přináší rozcestníky, které školám pomohou u žáků budovat návyky potřebné pro bezpečný pohyb na internetu a bezpečné používání digitálních technologií. Jejich hlavním záměrem je prakticky ukázat, jak pracovat s tématy bezpečného internetu ve výuce.   

NÚKIB rovněž ve spolupráci s MŠMT a dalšími odborníky připravil online kurz Bezpečně v kyberKurz je zaměřený na rizikové jevy v kyberprostoru, jako jsou kyberšikana, kyberstalking, hatespeech a další podobná témata. Je primárně určen pro pracovníky vzdělávání a prevence, pedagogy, ředitele škol, ale je užitečný i pro širokou veřejnost. Po registraci můžete získat certifikát, projít si kurz můžete však i bez registrace.

Všem učitelům a ředitelům doporučujeme, aby se do kurzu registrovali a absolvovali jej.  

NÚKIB připravil i další užitečné materiály

Festival bezpečného internetu: Nově vznikl informační web, který obsahuje videa a praktické odkazy na materiály pro on-line a distanční výuku, které mohou učitelé využít ve své praxi. Odkaz na informační web a materiály jsou k dispozici také prostřednictvím školského informačního systému Bakaláři. 

Infografiky s doporučeními pro rodiče

Kurz Šéfuj kyber: Online kurz pro manažery kybernetické bezpečnosti - doporučení, rady, tipy. 

Vanda a Eda (knížka, online, rádio): Čtyři příběhy popisující rizika online prostředí pro předškoláky a žáky 1. a 2. tříd a to v podobě knihy, online kurzu s interaktivními kvízy a nově také v podobě audio zpracování díky spolupráci s Českým rozhlasem – Rádio Junior.

Digitální stopa – Příběh Svůďáka 
Interaktivní komiks seznamuje žáky 4. – 5. tříd s tématy jako kybergrooming, sexting, nátlak a vydírání v online prostředí a upozorňuje na nebezpečí online komunikace. Žáci se stávají součástí fiktivního příběhu chlapce, který se prostřednictvím platformy pro streamování her seznámí s predátorem. Mohou sledovat, jak se taková komunikace může vyvíjet, a jak se v celé situaci cítí oběť. Interaktivní komiks vznikl ve spolupráci s projektem Internetem bezpečně, je dostupný na adrese: www.pribehsvudaka.cz  

Digitální stopa – Příběh Báry
Interaktivní komiks seznamuje žáky 5. – 6. tříd s tématy jako digitální identita, digitální stopa nebo kyberšikana. Žáci se stávají součástí fiktivního třídního příběhu, vidí, jakým způsobem kyberšikana probíhá a jak je možné ji řešit. 

Edukativní Instagram 
Pro žáky 6. – 7. tříd jsme připravili edukativní Instagram, který navazuje na popularitu komiksových příběhů. Žáci jsou pomocí storytellingu a komiksů seznámeni s různými nástrahami na internetu. Vše je vysvětleno na příkladech herních účtů, nakupování kosmetiky a dalších všedních záležitostí. 

školní data a GDPR ve škole

Metodiky MŠMT týkající se GDPR ve školách naleznete na portálu EDU.cz.  

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Cílem je hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. Organizace aktuálně přijímají opatření ke zvládnutí mimořádných opatření (COVID19). Pravidla ochrany osobních údajů (jako je obecné nařízení - GDPR) nestojí v cestě mimořádným opatřením. Stav nouze může některé kroky legitimizovat. Tyto kroky musí být úměrné a časově omezené. 

webinář: GDPR ve výuce v době nouzového stavu | SYPO | #21 

10 pravidel pro školní data v bezpečí poskytuje webinář s Karlem Klatovským

Data jsou v dnešní době to nejcennější, co školy z pohledu IT uchovávají. Proto je zapotřebí dodržovat několik základních bezpečnostních zásad a eliminovat tím většinu bezpečnostních hrozeb. Letní období můžeme využít pro správné nastavení ICT i nápravu případných chyb a nešvarů, které vznikly v období online distanční výuky. 

infografika: 10 pravidel pro školní data v bezpečí   


další zajímavé zdroje